program nauczania języka angielskiego

Język angielski w przedszkolu Kraina Marzeń

Przedszkolaki przyswajają język angielski w sposób naturalny na takich samych zasadach na jakich uczą się języka ojczystego. Dzieci najpierw osłuchują się z brzmieniem nowych słów, uczą się je rozumieć, a potem za ich pomocą komunikować.

 

Spis Treści
  Add a header to begin generating the table of contents

  W pierwszych sześciu latach dziecko przyswaja ogromne ilości faktów oraz informacji, które są później przechowywane w pamięci. Małe dziecko potrafi opanować jeden lub więcej języków mimo złożoności tego procesu. Nauka języka przyswajana w sposób naturalny sprawia, że dziecko szybciej akceptuje język obcy, co ułatwia jemu późniejsze sukcesy.

  język angielski przedszkole nowy sącz

  Założeniem naszej koncepcji jest nauczanie wielopłaszczyznowe, pozwalające dziecku uczyć się języka aktywnie, wykorzystując wszystkie zmysły. Zawarte treści programowe są realizowane przede wszystkim poprzez formy zajęć, które podtrzymują i wykorzystują naturalną ciekawość dziecka. 

  Tematy oraz materiały do ich nauczania związane są z otaczającą dzieci rzeczywistością oraz odpowiadają poziomowi rozwoju ich psychiki.

  Program języka angielskiego w przedszkolu Kraina Marzeń

  Nasz program nauki języka angielskiego pozwala na integrację z programem wychowania przedszkolnego zarówno pod względem treści nauczania jak i metod pracy.
   

  Celem programu jest umożliwienie dzieciom nawiązania komunikacji werbalnej poprzez uczestnictwo w zabawach słowno – ruchowych.

  Metody i techniki polegają przede wszystkim na łączeniu produkcji językowej z czynnościami motorycznymi.

  Poprzez zapewnienie dzieciom atmosfery akceptacji, nauczyciel stwarza wielokrotne okazje do osiągnięcia sukcesu, tym samym podnosząc motywację dzieci do nauki.

  Program zakłada bezstresowe i naturalne przyswajanie języka angielskiego.

  Scroll to Top