Misja i wizja Krainy Marzeń

Nasza misja

 • Jesteśmy przedszkolem, w którym wspierany jest wszechstronny rozwój dziecka.
 • Wierzymy, że człowiek stanowi jedność ciała, umysłu, uczuć, emocji  i ducha.
 • Szanujemy  odrębność każdego dziecka, uwzględniając w pracy wychowawczej jego indywidualne potrzeby.
 • Kształtujemy umiejętność współżycia z innymi ludźmi oraz odróżniania dobra od zła.
 • Dbamy o bezpieczeństwo dzieci.
 • Umożliwiamy udział w kulturze, a także zachęcamy do kreatywności.
 • Uczymy zdrowego stylu życia.
 • Wychowankowie mają w nauczycielach wsparcie, a ci każdemu dziecku zapewniają podmiotowe traktowanie i dbają o jego wielostronny rozwój. Pedagodzy w naszym przedszkolu współpracują ze sobą i dzielą się zdobytą wiedzą. Pogodna atmosfera w przedszkolu i życzliwi nauczyciele umiejętnie otaczają opieką wszystkie dzieci.
 • Nauczycielki znają potrzeby i zainteresowania dzieci oraz mają umiejętność atrakcyjnego prowadzenia zajęć. Konstruują ciekawe i bogate oferty zabaw i zadań, są dobrze przygotowane merytorycznie i metodycznie. Poszukują innowacyjnych rozwiązań, mają wysokie kwalifikacje, pracują z pasją ciągle doskonaląc swoje umiejętności.

„Pomóżmy dzieciom, by każdy z nich stał się tym, kim stać się może”

                                                                                                                               Janusz Korczak

Wizja przedszkola

 • Będziemy atrakcyjnym miejscem nauki, zabawy i nawiązywania relacji z innymi, otwartym na inicjatywy wszystkich członków społeczności przedszkolnej.
 • Wychodząc naprzeciw potrzebom środowiska lokalnego, będziemy proponować różnorakie działania integrujące to środowisko.
 • Utrzymamy wysoki poziom kształcenia i wychowania.
adaptacja nowy sącz w przedszkolu

Ogólne założenia koncepcji

Koncepcja pracy przedszkola ukierunkowana jest na rozwój dzieci, z uwzględnieniem: potrzeb rozwojowych naszych wychowanków, specyfiki pracy przedszkola i oczekiwań środowiska lokalnego. Corocznie wyznaczone zostają tematy przewodnie w bieżącym roku szkolnym (z uwzględnieniem kierunków realizacji polityki oświatowej państwa na dany rok szkolny) zawarte w rocznym planie pracy przedszkola.

Scroll to Top