Program muzyczny dla dzieci

Program muzyczny dla dzieci

W placówce dla maluszków codziennie prowadzone są zajęcia muzyczno ruchowe, które mają na celu ogólne umuzykalnienie maluszków. Podczas tych zajęć dzieci przy okazji znakomitej zabawy przyswajają elementarną intuicyjną wiedzę muzyczną.

audycje muzyczne

Specjalnie dla maluszków przygotowane zabawy mają na celu:

Nauczyć rozpoznawać i odpowiednio reagować na zmiany artykulacyjne w utworach,

Nauczyć rozpoznawać i odpowiednio reagować na zmiany dynamiczne oraz zmiany tempa w muzyce, Wyrobić poczucie rytmu, słuchu, uwrażliwiać na estetykę ruchu,

 Rozbudzić emocjonalny stosunek dziecka do muzyki rozwijając zainteresowanie i wrażliwość muzyczną, Rozwinąć dyspozycje słuchowo-głosowe oraz słuchowo–ruchowe, określić dyspozycje ogólnomuzyczne dziecka

Scroll to Top