Zajęcia muzyczno-ruchowe

Zajęcia muzyczno-ruchowe

Muzyka towarzyszy dziecku od pierwszych chwil jego życia. Kontakt z muzyką, zarówno w sferze dźwięków, jak i tekstów, sprawia, że dzieci staje się bardziej wrażliwe na otaczający go świat i otwarty na ludzi. Nieoceniony jest więc wpływ muzyki na kształtowanie postaw społecznych dzieci. Istnieje także związek pomiędzy muzyką, a procesami poznawczymi, zwłaszcza myśleniem,
uwagą i spostrzeganiem.

Spis Treści
  Add a header to begin generating the table of contents

  Jedną z form aktywności muzycznej mogą być działania oparte na śpiewie i ruchu przy muzyce. Poprzez śpiew i poprzedzające go ćwiczenia mowy dziecko w atrakcyjny sposób doskonali technikę operowania oddechem i głosem. Ćwiczy dykcję, modulację, interpretację. Dostrzega, że głos jest najdoskonalszym
  instrumentem muzycznym.

  Metoda Carla Orffa

  Nieocenione efekty daje także połączenie ruchu z muzyką, które rozwija wyobraźnię, kształci poczucie rytmu, kształtuje estetykę i harmonię ruchów, dodatkowo wspiera rozwój psychofizyczny rozwijając pamięć, spostrzegawczość, myślenie, kształtując koordynację wzrokowo – ruchową i słuchowo – ruchową, usprawniając orientację przestrzenną, odprężając, ucząc życzliwości,
  współpracy i odpowiedzialności.

  • Odzwierciedlanie i przeżywanie muzyki w ruchu.
  • Kształcenie energii i inwencji twórczej w różnych formach artystycznej ekspresji, jak śpiew, ruch, taniec, gra na instrumentach, tworzenie.
  • Aktywne kształcenie słuchu muzycznego, rozwijające poczucie rytmu, pamięć, wyobraźnię, wrażliwość muzyczną, muzykalność i smak muzyczny.
  • Rozwijanie wyobraźni przestrzennej.
  • (na podstawie założeń rytmiki E.J. Dalcroze’a i systemu kształcenia C. Orffa.) Ćwiczenia słuchowo-ruchowe uwrażliwiające na różne elementy muzyki: dynamiczne, agogiczne, artykulacyjne i w reagowaniu na element melodyczny /fraza, zdanie, okres muzyczny.
  • odzwierciedlanie ruchem wartości rytmicznych
  • metrum muzycznego,
   tematów rytmicznych,
  • łańcuchy realizacji tematów rytmicznych,
  • ćwiczenia polirytmiczne,
  • rytmy uzupełniające /tzw. kontrapunkt rytmiczny/,
  • rozwijanie wyobraźni przestrzennej,
  • improwizacja ruchowa.
  • wyrabiające poczucie świadomego ruchu,
  • rozwijające koncentrację uwagi,
  • doskonalące koordynację ruchów,
  • naprężająco-rozluźniające,
  • inhibicyjno-incytacyjne
  • oddechowe,
  • tańce integracyjne różnych narodów świata,
  • polskie tańce ludowe – podstawy choreografii.
  • Interpretacja ruchowa piosenek i miniatur instrumentalnych (formy muzyczne AB,ABA, rondo, wariacje, kanon).
  Scroll to Top