Nauczyciele w przedszkolu

Nauczyciele w Krainie Marzeń

Kadrę pedagogiczną tworzy zespół młodych, wykształconych i kreatywnych nauczycieli dbających o ciepłą i przyjazną atmosferę w przedszkolu. Posiadają bardzo dobry kontakt z dziećmi, dostrzegają i rozumieją ich potrzeby.

 

Spis Treści
  Add a header to begin generating the table of contents

  Mają duża wiedzę i doświadczenie w zakresie edukacji przedszkolnej. W swojej pracy, wykorzystują najnowsze koncepcje, metody i formy pracy, które gwarantują nauczanie i wychowanie na najwyższym poziomie. Uwzględniają indywidualne podejście, zapewniając czas i uwagę dla każdego dziecka.

  Posiadają uzdolnienia plastyczne, muzyczne i teatralne umożliwiające rozwijanie i kreowanie indywidualnych zainteresowań i talentów każdego dziecka. Nasi nauczyciele są profesjonalistami w zakresie edukacji przedszkolnej.

  W skład zespołu sprawującego opiekę nad dziećmi w placówkach Kraina Marzeń wchodzą również specjaliści z różnych dziedzin: nauczyciele rytmiki nauczyciele muzyki, metodyk, psycholog, logopeda, dietetyk.

  Nauczyciel Muzyki

  Nauczyciele muzyki są to muzycy specjaliści uczący gry na instrumentach muzycznych fortepian, gitara, skrzypce, keyboard, flet w ramach programu muzycznego. Dbają by każde dziecko mogło rozwijać się muzycznie równocześnie wspierając ogólny rozwój intelektualny. W naturalny sposób wydobywają z dziecka jego naturalne możliwości uczenia się poprzez zabawę z muzyką.

  Nauczyciele muzyki
  metodyk przedszkole

  Metodyk

  Metodyk czuwa nad prawidłową realizacją programu dydaktyczno – wychowawczego przedszkola, wspiera nauczycieli w budowaniu warsztatu pracy, konsultuje i pomaga nauczycielom w rozwiązywaniu spraw bieżących, monitoruje postępy edukacyjne dzieci.

  Psycholog

  Psycholog obserwuje dzieci w grupie, współpracuje i wspiera nauczycieli i rodziców udzielając im wskazówek i porad. Opracowuje program warsztatów psychologicznych dla dzieci, uczących dobrej komunikacji i twórczego myślenia. Prowadzi spotkania warsztatowe dla nauczycieli i dla zainteresowanych rodziców.

  psycholog dziecięcy
  logopeda przedszkolny

  Logopeda

  Logopeda organizuje indywidualną terapię logopedyczną, podczas, której prowadzi zabawy i ćwiczenia wspierające prawidłowy rozwój mowy dziecka.

  Dietetyk

  Dba o prawidłowe planowanie żywienia dzieci, układa jadłospisy dań o odpowiedniej kaloryczności, które zawierają niezbędne składniki pokarmowe i mineralne. Dba o prawidłowość procesów technologicznych oraz estetykę przygotowywanych posiłków.

  dietetyk przedszkolny
  Scroll to Top