Program edukacyjny dla przedszkolaków

Program edukacyjny przedszkole

Przedszkole Kraina Marzeń realizuje Program Wychowania Przedszkolnego XXI wieku, zgodnie z podstawą programową Ministerstwa Edukacji Narodowej. Realizujemy dodatkowy program nauki języka angielskiego. Wszystkie zajęcia odbywają się w języku angielskim i polskim równolegle. Dodatkowo są prowadzone zajęcia z Native Speaker. Realizujemy Program umuzykalnienia dla dzieci w wieku przedszkolnym zatwierdzony przez Ministerstwo Kultury i Sztuki.

ziomki

Przedszkole muzyczne Kraina Marzeń wspomaga i ukierunkowuje rozwój dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym.

Nauczyciele stosują indywidualnie dostosowane do dziecka elementy nowatorskich programów dydaktycznych, uwzględniające pełny rozwój osobowości: intelektualny, artystyczny, twórczy i społeczny. Rozszerzony program umuzykalnienia dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz nauka gry na instrumentach umożliwiają dziecku nabywanie elementarnych wiadomości i rozwijają jego sprawności i nawyki artystyczne.

Scroll to Top