Audycje muzyczne dla dzieci

Audycje muzyczne

Dzieci charakteryzuje naturalna wrażliwość na muzykę, pod wpływem różnych ćwiczeń edukacyjno – wychowawczych może się ona znakomicie rozwinąć, lub w warunkach nie sprzyjających wychowaniu muzycznemu całkowicie zaniknąć.

Spis Treści
  Add a header to begin generating the table of contents

  Dzieci, które od najwcześniejszych lat mają okazję słuchania różnorodnej muzyki stają się bardziej wrażliwe, a w przyszłości będą same umiały dokonać wyboru takiej muzyki, która im najbardziej odpowiada.

  audycje muzyczne

  Audycje muzyczne dla dzieci w Krainie Marzeń

  dają możliwość wzbogacać świat dziecka o przeżycia muzyczne. Co miesiąc do przedszkola zapraszamy zawodowych muzyków grających na różnych instrumentach, którzy dają dzieciom możliwość poznania na żywo brzmienia instrumentów oraz sposobu w jaki gra się na każdym z nich.

  Dzięki Audycjom Muzycznym dzieci mają kontakt z instrumentami, do których nie mają dostępu na co dzień w przedszkolu.

  Scroll to Top