Program muzyczny przedszkolaków

Program muzyczny przedszkolaków

Umuzykalnienie dzieci w wieku przedszkolnym stanowi integralną część systemu kształcenia muzycznego. Zajęcia umuzykalniające rozwijają w stopniu elementarnym słuch wysokościowy, poczucie rytmu, koordynacje słuchowo-ruchową i słuchowo-głosową, pamięć i wyobraźnię muzyczną.

Spis Treści
  Add a header to begin generating the table of contents
  Pedagogika Marii Montessori

  Zajęcia muzyczno-ruchowe i nauka gry na instrumencie umożliwia dziecku nie tylko nabywanie elementarnych wiadomości, ale przede wszystkim rozwijają jego sprawności i nawyki, które mają wpływ na dyspozycje ogólne takie jak: orientacja ruchowa, szybkość reakcji, pamięć oraz myślenie.

  Realizujemy bogaty program kształcenia artystycznego:

  • Nauka gry na instrumentach,
  • Audycje muzyczne,
  • Zajęcia muzyczno-plastyczne,
  • Zajęcia muzyczno-ruchowe,
  • Muzyko profilaktyka,
  • Uczestnictwo w zajęciach teatralnych i darmowych.
  • Uczestnictwo w koncertach i audycjach

  Cele Programu Muzycznego

  • Określić dyspozycje ogólnomedyczne dziecka
  • Rozbudzić emocjonalny stosunek dziecka do muzyki rozwijając zainteresowanie i wrażliwość muzyczną
  • Kształtować harmonijny rozwój psychofizyczny dziecka ze szczególnym uwzględnieniem zdolności muzycznych
  • Przygotować dziecko uzdolnione muzycznie do kontynuacji nauki w szkole muzycznej
  • Rozwinąć dyspozycje słuchowo-głosowe oraz słuchowo –ruchowe
  • Wyrobić poczucie rytmu, słuchu, uwrażliwiać na estetykę ruchu
  • Rozwinąć inwencję twórczą dziecka poprzez różnorodne formy muzykowania, naukę gry na instrumentach oraz zajęcia muzyczno-plastyczne
  • Nauka gry na instrumentach
  • Wykonywać muzykę na zajęciach, audycjach, koncertach

  Prowadzimy zerówkę muzyczną, przygotowującą dziecko uzdolnione do kontynuacji nauki w szkole muzycznej.

  Scroll to Top