Wychowanie przez sztukę

Wychowanie przez sztukę

Ważnym elementem wychowania w naszym przedszkolu jest program wychowania artystycznego „Wychowania przez sztukę” które odpowiada potrzebie kształtowania równowagi psychicznej współczesnego człowieka.

Ma sprawić, że człowiek będzie żył w sposób spontaniczny i twórczy. Ma również umożliwić mu osiągnięcie harmonii życia umysłowego, uczuciowego i intelektualnego.

Spis Treści
  Add a header to begin generating the table of contents
  maria

  Wychowanie przez sztukę służy rozwinięciu i wzbogacaniu:

  • wiedzy o świecie ,zrozumieniu spraw ludzkich, w tym także samego siebie
  • wrażliwości moralnej oraz aktywnego stosunku do rzeczywistości społecznej
  • postaw twórczych, wyobraźni oraz uczuciowego życia dziecka

  W ramach tego programu oferujemy:

  • zajęcia plastyczno-muzyczne: kształtują wrażliwość na piękno i umiejętność oceny estetycznej
  • zajęcia teatralne: pobudzają ekspresję ruchową dziecka, doskonalą umiejętności komunikowania się.

  Poza tym różnego typu festiwale przedszkolne. Uczestnictwo w koncertach odbywających się w przedszkolu, jak i w salach koncertowych. Spotkania ze sztuką w muzeach i galeriach.

  Scroll to Top